Hlavní strana Osobnosti

Peter Härtling

Peter Härtling

Literatura a film

Německý spisovatel Peter Härtling (1933 – 2017 ) strávil dětství v Hartmannsdorfu u Chemnitz, kde jeho otec provozoval právnickou praxi. V roce 1942 se rodina ve snaze vyhnout se přímému nacistickému nebezpečí přestěhovala do Olomouce. Olomouci také věnoval knihu Opožděná láska, která je mezinárodně nejrozšířenější knihou vztahující se k městu Olomouc.

Na konci války rodina přichází do Rakouska, v červnu 1945 umírá Härtlingův otec v ruském zajateckém táboře Döllersheim. Peter Härtling pracoval jako novinář, žil ve Stuttgartu, Kolíně aj., od roku 1974 je spisovatelem na volné noze.

Peter Härtling je nositelem mnoha ocenění a vyznamenání za literaturu. Z jeho díla jmenujme alespoň Hölderlin: Ein Roman (Hölderlin: Román); Oma: die Geschichte von Kalle (Bábi s Kalem hospodaří); Ben liebt Anna (Ben miluje Annu). Své vzpomínky na léta strávená v Olomouci Härtling ztvárnil v knize Nachgetragene Liebe (1980), česky byla kniha vydána v roce 1987 pod titulem Opožděná láska. Kniha vyšla v Německu již v osmém vydání a je mezinárodně nejrozšířenější knihou, která se vztahuje k Olomouci.

Umění

Možný popis každé kategorie

Co hledáte?