Hlavní strana

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci je domovem pro 23 tisíc studujících z celého světa. Ne nadarmo se v tomto kontextu o Olomouci mluví jako o českém Oxfordu. Sestává z osmi fakult a nabízí studium více než 900 kombinací studijních programů. Zájemci o studium si mohou vybrat z pestré nabídky: od učitelství, teologie, tělesné výchovy a sportu přes obory humanitní, společenskovědní, uměnovědné, přírodovědné, lékařské či zdravotnické vědy. Jde o mezinárodně respektovanou středoevropskou univerzitu, která je druhou nejstarší v Česku. V roce 2023 si připomíná 450 let od svého vzniku (450.upol.cz).

Interaktivní muzeum i univerzitní obchod

Univerzita Palackého je jedním z největších zaměstnavatelů v Olomouckém kraji. Její studenti a absolventi se podílejí významným způsobem na mnoha kulturních, společenských a sportovních událostí ve městě a regionu. Provozuje hojně navštěvované interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání či informační centrum a obchod UPoint na Horním náměstí, který nabízí nejen informační servis o univerzitě, ale také autorskou módní kolekci, upomínkové předměty či knihy z univerzitního vydavatelství.

 

Atraktivní místa k navštívení

Nabízí i spoustu turisticky atraktivních míst. Chladným nemůže nikoho nechat rozsáhlý barokní objekt dřívějšího jezuitského konviktu, současné Umělecké centrum UP. V něm najdete také jeden z nejzdobnějších sakrálních prostor – Kapli Božího Těla, která je spolu s celou budovou konviktu kulturní památkou. Anebo budova Zbrojnice, kdysi sloužící dělostřelectvu, jež je otevřena i veřejnosti a najdete ji nadohled od Arcibiskupského paláce. Přímo oázou klidu k posezení pak jsou blízké parkánové zahrady na hradbách v Křížkovského ulici, kde je zaručen nejen estetický zážitek.

 

Máte-li rádi výhledy, panorama historické Olomouce je možné si prohlédnout z terasy přírodovědecké fakulty v ulici 17. listopadu. Tam se též díky Foucaultovu kyvadlu můžete přesvědčit o tom, že se Země otáčí kolem své osy, ve venkovním geoparku poznat horniny z velké části Moravy a Slezska nebo se pokochat rozličnými street artovými díly, která zdobí kolejní budovy poblíž centra města. Nejen po těchto místech vás provede interaktivní univerzitní průvodce Unit(r)ips.

 

A chcete-li se v Olomouci zdržet déle, využít lze i letní ubytování v hotelové části univerzitních kolejí za bezkonkurenční ceny (skm.upol.cz/leto).

 

Web Uni t(r)ips: www.unitrips.upol.cz
Web Univerzitní město: www.univerzitnimesto.cz
Web Univerzity Palackého v Olomouci: www.upol.cz

Co hledáte?