Ivan Theimer

Výtvarné umění

Tvorba sochaře Ivana Theimera (*1944), olomouckého rodáka, je spjata s Francií, kam na podzim roku 1968 emigroval, a také s italskou Toskánou. V Olomouci můžete obdivovat Theimerovu Arionovu kašnu, která doplňuje soubor 6 barokních kašen s mytickými motivy. V letní sezoně je oblíbeným útočištěm dětí i dospělých, kteří se zde rádi osvěží a zrelaxují.

Jeho tvorba, čerpající řadu podnětů z děl starých mistrů, si našla svébytné místo na umělecké scéně, paralelně vedle soudobých trendů. Vedle malby a ilustrační tvorby to byly jeho bronzové odlitky, kterým se dostalo mezinárodního uznání. Vedle řady veřejných realizací na území Francie, Itálie či Německa se v 90. letech dílo Ivana Theimera dostalo po letech zpět do České republiky. V roce 1996 uspořádala Správa Pražského hradu ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze a Muzeem umění Olomouc retrospektivní výstavu soch a obrazů Ivana Theimera. Pro rodnou Olomouc vytvořil Arionovu kašnu na Horním náměstí, kterou se město pyšní od roku 2002.

Sochařská díla Ivana Theimera mají podobu bronzových odlitků různých rozměrů – v závislosti na místě a druhu uplatnění. Opakovaně se setkáváme s obeliskem, ze kterého ční shluk rostlinných tvarů, po jeho „tetovaném“ povrchu pokrytém různými otisky se prohání drobní živočichové – ještěrky, plazi, jsou zde k vidění korýši, ryby, mušle. Někdy nese celý monument na svém krunýři želva. Všechny tyto prvky jsou typické i pro Arionovu kašnu na olomouckém Horním náměstí. Její současná a zároveň staromistrovsky klasická podoba plně koresponduje s historickým prostředím, ve kterém si – podobně jako v srdcích mnohých Olomoučanů – okamžitě našla své místo.

Umění

Možný popis každé kategorie

Co hledáte?