Otmar Oliva

Výtvarné umění

Mezinárodně uznávaný olomoucký rodák Otmar Oliva (*1952), absolvent Akademie výtvarných umění v Praze, žije na Velehradě, kde má svůj ateliér se slévárnou. Olivovy práce najdete v Olomouci v Muzeu umění. Obdivovaným dílem je jeho fontána Pramen živé vody sv. Jana Sarkandra umístěná před Sarkandrovou kaplí na Michalském návrší.

Jeho rozsáhlé dílo zahrnuje volnou plastiku, liturgické a obřadní (převážně církevní) artefakty, insignie, reliéfní výzdobu zvonů, sochařské řešení hrobů, pamětní desky, busty, medaile i komplexní sochařské realizace určené převážně do chrámových interiérů a urbanistických prostor.

Do evropského povědomí vstoupila zejména jeho sochařská řešení výzdoby kaple Redemptoris Mater papeže Jana Pavla II. ve Vatikánu a výbava interiéru kostela Marie Matky Církve ve slovinském Mariboru. Olivovy práce vlastní Vatikánské muzeum, Moravská galerie v Brně, Muzeum umění v Olomouci a mnoho dalších galerií. Je držitelem Ceny Masarykovy akademie umění, Pamětní medaile 3. odboje, Řádu sv. Cyrila a Metoděje. Od roku 2007 je Olomouc bohatší o Olivovu fontánu Pramen živé vody sv. Jana Sarkandra.

Umění

Možný popis každé kategorie

Co hledáte?