Hlavní strana Osobnosti

Svatá Pavlína

Svatá Pavlína

Svatá Pavlína je patronkou města Olomouce. Stala se jí 23. října 1623 poté, co město sužovala těžká morová epidemie a uspořádaný prosebný průvod s jejími ostatky pomohl mor zažehnat. Ostatky sv. Pavlíny jsou uloženy v chrámu sv. Mořice, kde se nachází její oltář. Průvod ku cti svaté Pavlíny je pořádán každoročně a je součástí Svátků města.

Sv. Pavlína pocházela z Říma, kde byla společně se svými rodiči umučena. Pro přijetí křesťanství byl otec Artemisius sťat a Pavlína s matkou Kandiou byly ukamenovány.

Jezuita P. Mikuláš Lancicius přinesl roku 1623 do Olomouce ostatky sv. Pavlíny z římských katakomb. Když roku 1623 zuřil ve městě strašlivý mor, který si vyžádal přes 7000 obětí, uspořádala městská rada na návrh dómského arcijáhna Juila Caesara Gianniniho de Pisauro v neděli 8. října 1623 prosebný průvod s ostatky sv. Pavlíny. Průvod šel z jezuitské koleje do chrámu sv. Mořice v naději, že světice vyprosí zažehnání nelítostné řádící epidemie. Z vděčnosti, že se tak stalo, zvolila městská rada 23. října 1623 sv. Pavlínu za patronku města Olomouce. Olomoucký biskup kardinál kníže František Dietrichštejn (1599–1636) ji zařadil mezi spolupatronky katedrály. Svatá Pavlína pak byla vzývána ještě v letech 1626, 1633, 1634, 1637, 1675 a 1715. Největší průvod s ostatky sv. Pavlíny se konal právě v roce 1715 za zuřícího moru, na který ještě dnes upomínají dva sloupy – čestný sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí a Mariánský morový sloup na Dolním náměstí.

Její památka se připomíná pátou neděli po sv. Duchu, kdy městem prochází Průvod ku cti svaté Pavlíny a kdy Olomouc slaví Svátky města.

Církev

Co hledáte?