Hlavní strana Osobnosti

Jan Pavel II.

Jan Pavel II.

Papež Jan Pavel II., vlastním jménem Karol Wojtyla, byl bezpochyby nejoblíbenějším papežem 20. století. Při svých četných zahraničních cestách navštívil také Olomouc. V květnu 1995 zde prohlásil blahoslaveného Jana Sarkandra a blahoslavenou Zdislavu za svaté. Navštívil dóm i poutní chrám na Sv. Kopečku, který povýšil na baziliku minor.

Wojtyla se narodil v městečku Wadowice poblíž Krakova roku 1920. Studoval Jagellonskou univerzitu v Krakově. Během války pracoval jako dělník v kamenolomu, aby se vyhnul nuceným pracem v Německu. V roce 1946 byl vysvěcen na kněze a odešel studovat do Říma. Kardinálem se stal ve svých 47 letech a byl tak nejmladším členem kardinálského kolegia. Velkým překvapením pro celý svět bylo jeho zvolení papežem v roce 1978. Po 455 letech, během kterých byli voleni do čela katolické církve pouze Italové, byl zvolen polský kardinál, první papež slovanského původu, navíc ze země z totalitního východního bloku.

Papež Jan Pavel II. proslul svou snahou o ekumenické sblížení křesťanských církví. Jan Pavel II. byl velký cestovatel. Navštívil více než sto zemí všech kontinentů. Při svých cestách věnoval zvláštní pozornost nemocným lidem a mládeži. V roce 1990 zavítal poprvé po pádu totalitního režimu do Československa. Během této cesty navštívil Prahu, moravský Velehrad a Bratislavu. Pontifikát Jana Pavla II. trval bezmála 30 let. Papež zemřel v Římě 2. dubna 2005.

 

Jan Pavel II. v Olomouci

Jan Pavel II. zavítal znovu do České republiky v květnu 1995. Po návštěvě Prahy pokračoval do Olomouce, kde proběhly kanonizační oslavy u příležitosti svatořečení blahoslaveného Jana Sarkandra, patrona Moravy a kněze-mučedníka, a blahoslavené Zdislavy z Lemberka. Po mši svaté sloužené pod širým nebem v Olomouci-Neředíně navštívil Dóm sv. Václava a poté zamířil na Svatý Kopeček u Olomouce, kde proběhlo před poutním chrámem Navštívení Panny Marie setkání s mládeží.

Církev

Co hledáte?