Hlavní strana Osobnosti

Jan Sarkander

Jan Sarkander

Sv. Jan Sarkander, patron Moravy, patří spolu se sv. Zdislavou z Lemberka k „nejmladším“ českým světcům. V bývalé olomoucké věznici, dnešní Sarkandrově kapli, byl umučen k smrti, protože nechtěl vyzradit zpovědní tajemství. Kanonizační oslavy proběhly v květnu 1995 v Olomouci za účasti papeže Jana Pavla II. Ostatky sv. Jana Sarkandra jsou uloženy v dómu sv. Václava.

Sv. Jan Sarkander se narodil roku 1576 ve Skočově na Těšínsku. Na studia odešel k jezuitům do Olomouce, kde byl v roce 1603 prohlášen magistrem filozofie. Roku 1607 přijal nižší kněžské svěcení, stal se farářem v Holešově na panství Ladislava Popela z Lobkovic. Sarkander byl Lobkovicovým zpovědníkem, což se mu stalo osudným. Byl obviněn z toho, že jako Lobkovicův vyslanec dojednával při své cestě do Polska vpád kozáků na Moravu. Sarkander odmítl vyzradit zpovědní tajemství, proto byl vyslýchán a mučen. Při posledním výslechu byl natažen na skřipec, podroben pálení pochodněmi na bocích, až byl nakonec polomrtvý ponechán svému osudu. Zemřel 17. března 1620.

Pohřben byl v dnes již neexistujícím kostele Panny Marie na Předhradí. Po zrušení tohoto kostela v roce 1784 byly jeho ostatky přeneseny do kostela Sv. Michala. V roce 1860 byly ostatky včetně lebky uloženy v dómu sv. Václava. Téhož roku byl Sarkander prohlášen za blahoslaveného a v květnu 1995 jej papež Jan Pavel II. svatořečil. Z městského vězení, kde byl Jan Sarkander mučen, byla na počátku 20. století vybudována kaple nová, v jejíž spodní části je dodnes dochována část mučírny se skřipcem.

Církev

Co hledáte?