Hlavní strana Osobnosti

plk. Josef Bryks

plk. Josef Bryks

Josef Bryks se narodil roku 1916 v Lašťanech u Olomouce. Ve 40. letech sloužil jako poručík u 33. letky v Olomouci. Za účast v letecké bitvě o Anglii byl vyznamenán Řádem britského imperia. Po únoru 1948 byl obviněn z velezrady a odsouzen na 30 let do vězení. V roce 1991 byl povýšen na plukovníka in memoriam. V Lašťanech u Olomouce má svou pamětní desku.

Absolvoval Obchodní akademii v Olomouci, vojenskou akademii v Hranicích a poté vstoupil do armádního letectva. Od roku 1938 sloužil jako poručík pilot u 33. letky v Olomouci. Před okupací republiky uprchl do Francie a poté do Anglie. Zde se aktivně účastnil letecké bitvy o Anglii. Byl sestřelen nad Francií a upadl do německého zajetí, z něhož čtyřikrát uprchl. Po jednom z útěků z německého zajetí se stal účastníkem polského hnutí odporu. Německým soudem v Praze byl odsouzen k trestu smrti. 16. 4. 1945 byl osvobozen v německé pevnosti Colditz a vrátil se do Velké Británie. Zde byl anglickým králem vyznamenán Řádem britského impéria. Po návratu do vlasti přednášel jako důstojník československého a britského letectva budoucím pilotům na olomouckém letišti.

Po událostech v únoru 1948 byl zatčen a obviněn z vojenské zrady a úkladům proti republice. V Praze na Pankráci byl odsouzen na 10 roků, později na dalších 20 let těžkého žaláře. 12. srpna 1957 zemřel v táboře nucených prací v Jáchymově.
Rozkazem velitele letectva a PVO ČSFR č. 66 byl Josef Bryks dne 29. 5. 1991 mimořádně povýšen do hodnosti plukovníka in memoriam. Pamětní deska plk. Brykse byla odhalena 4. 6. 1994 v jeho rodné obci Lašťany u Olomouce.

Vojenství

Co hledáte?