Jiří Louda

Významnou olomouckou osobností je již celá desetiletí voják a heraldik Jiří Louda. Je představitelem zahraničního odboje na západní frontě, koncepčním tvůrcem českého státního znaku a městských znaků v celé České republice. Z heraldického ateliéru Jiřího Loudy pochází i nová úprava olomouckého znaku s písmeny SPQO a znak Olomouckého kraje.

Narodil se v roce 1920 v Kutné Hoře a od roku 1945 žije v Olomouci. Jiří Louda je autorem českého státního znaku a prezidentské standarty, autorem znaku olomoucké arcidiecéze a 150 znaků měst a obcí. Je považován za významného heraldika i ve světovém měřítku, a to díky knize o evropských panovnických dynastiích, nazvané Lines od Succesion.
V roce 1991 byl rehabilitován.

Heraldik Jiří Louda obdržel mnohé řády a vyznamenání, mimo jiné Československý válečný kříž a medaili Za zásluhy, kterou obdržel od prezidenta Václava Havla za zásluhy o Českou republiku.

Vojenství

Co hledáte?