Hlavní strana Místa

Kostel sv. Michala

Kostel sv. Michala

Žerotínovo náměstí 1, 779 00, Olomouc

faolomouc-smi@ado.cz

+420 603 282 975

http://www.svatymichal.cz

Základní informace

Trojice kopulí barokního kostela sv. Michala je jednou z výrazných dominant města.


Tento barokní chrám vznikl přestavbou původního gotického kostela, vysvěcen byl zřejmě roku 1251. Z původní raně gotické výstavby se dochovalo obvodové zdivo a klenba v závěru presbytáře. Do současné raně barokní podoby byl kostel přestavěn v letech 1673–1686 dle návrhu G. P. Tencally.


Jednolodní sálová stavba s postranními kaplemi má bohatou sochařskou a malířskou výzdobu a je ukázkou barokního působení na smysly věřících. Průčelí kostela zdobí sochy Salvátora a Panny Marie od Ondřeje Zahnera z 30. let 18. století.K budově kostela přiléhá gotický ambit zaklenutý křížovou klenbou a gotická kaple sv. Alexeje.


Po požáru města roku 1709 byl interiér barokizován, v letech 1892–1898 prošel novobarokní obnovou.


V letní sezoně průvodcovská služba zdarma.Otevírací doba:
Návštěvní hodiny (fara): středa 10:00–12:00; 14:30–15:30 | pátek 14:30–15:30 |
Bohoslužby: neděle 7:30, 9:00 | pondělí – pátek 16:00 | sobota 9:00

Co hledáte?