Hlavní strana Místa

Kostel Panny Marie Sněžné

Kostel Panny Marie Sněžné

Denisova, 779 00, Olomouc

Základní informace

Barokní jednolodní kostel Panny Marie Sněžné je součástí komplexu bývalých jezuitských školních budov. Byl postaven v letech 1712–1716 podle návrhu Michaela Josefa Kleina z Nisy olomouckým stavitelem Lukášem Kleckelem. Stavba vychází z prototypu jezuitského kostela s věncem kaplí kolem hlavní lodi. Přímým inspiračním zdrojem architekta chrámu byl kostel sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze, dokončený těsně před započetím olomoucké stavby.


Výrazným prvkem zvlněného průčelí chrámu je monumentální portál s tordovanými sloupy, balkonem s balustrádou a kartuší s nápisem IHS. Portál zhotovil olomoucký kamenický mistr Václav Render.


Interiér kostela má bohatou štukovou a malířskou výzdobu. Na klenbě kostela je nástropní malba od vídeňského malíře Karla Josefa Haringera. Mezi oltářními plátny bočních kaplí jsou mimo jiné dva obrazy od Jana Kryštofa Handkeho (s výjevy ze života sv. Františka Xaverského). Na barokní sochařské výzdobě chrámu se podílel olomoucký sochař Augustin Jan Thomasberger a Jan Sturmer z pruského Královce. Varhany jsou dílem kralického varhanáře Johanna Gottfrieda Halbicha z 1. poloviny 18. století.


V letní sezoně průvodcovská služba zdarma.

Co hledáte?