Hlavní strana Místa

Katedrála sv. Václava

Katedrála sv. Václava

Václavské náměstí, 779 00, Olomouc

pruvodci-dom@seznam.cz

+420 731 402 036

https://www.katedralaolomouc.cz

Základní informace

Katedrála sv. Václava se svým dvouvěžovým průčelím patří neodmyslitelně k panoramatu města. Třetí, jižní věž, vysoká přesně 100,65 metrů, je nejvyšší kostelní věží na Moravě (a druhou nejvyšší v ČR). Halové trojlodí kostela vychází z původní středověké dispozice.


Stavbu katedrály zahájil olomoucký údělný kníže Svatopluk v letech 1104–1107. Pokračoval v ní jeho syn Václav, který stavbu před svou smrtí předal biskupovi Jindřichu Zdíkovi. Ještě nedokončená stavba byla vysvěcena v roce 1131. V roce 1141 byla dokončena a stala se biskupským kostelem. Původní trojlodní románská bazilika prošla četnými úpravami a přestavbami. Po požáru v roce 1265 byla katedrála kompletně přestavěna a získala gotickou podobu.


Gotické pilíře trojlodí pocházejí ze 13. století. Rozlehlý presbytář o rozměrech 35 x 23 m vznikl jako raně barokní součást stavby. Na konci 19. století získal – ostatně jako celý interiér i exteriér stavby – novogotickou podobu. Pod presbytářem se nachází krypta přístupná dvěma postranními schodišti. Na jižní straně trojlodí je vstup do manýristické kaple sv. Stanislava. Po stranách vstupu do kaple jsou náhrobní desky z 16. a počátku 17. století. Na novogotickém oltáři při jednom z pilířů trojlodí je umístěn relikviář s ostatky sv. Jana Sarkandra (svatořečeného papežem Janem Pavlem II. v roce 1995). Dómské varhany patří k nejlepším romantickým nástrojům u nás.


KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY S PRŮVODCEM 1.7.-31.8.2023


Průvodce Vás bude očekávat na Václavském náměstí a v případě nepříznivého počasí v lodi.


Katedrála


Standardní časy:


Pouze na OBJEDNÁVKU, minimálně TÝDEN předem.


Začátky objednaných prohlídek:


Út – So: 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00


Mimořádná doba


Pá: 28. 7. 2022 Prohlídky nebudou


Změny v časech prohlídek jsou kvůli liturgickým akcím. Děkujeme za pochopení.


Krypta


Út – So: 10:00-13:00 14:00-17:00

Ne: 11:00-13:00 14:00-18:00
Ceník:
Dobrovolné vstupné

Co hledáte?