Hlavní strana Místa

Bazilika minor Navštívení Panny Marie

Bazilika minor Navštívení Panny Marie

Svatý Kopeček, 779 00, Olomouc

fasvatykopecekuo@ado.cz

+420 585 385 342

http://www.svatykopecek.cz

Základní informace

Barokní poutní kostel s dvouvěžovým průčelím je výraznou dominantou krajiny v okolí Olomouce. K budově chrámu přiléhají po stranách boční křídla s atikou nesoucí sochy 12 apoštolů a dvou světců – sv. Šebestiána a sv. Rocha. Za kostelem se nachází ambit a kaple Panny Marie. Jednolodní interiér chrámu je ve střední části zaklenutý masivní kupolí. Po stranách lodi jsou boční kaple.


Na výzdobě interiéru chrámu se podílela řada místních i cizích malířů, sochařů a štukatérů. Jan Kryštof Handke vymaloval pendantivy kupole alegoriemi čtyř světadílů. V jedné z bočních kaplí se nachází Handkeho sv. Augustin, jedno z nejkvalitnějších malířových děl. Vedle obrazu sv. Josefa od Tobiáše Pocka je třeba zmínit i oltářní obraz na hlavním oltáři od benátsky orientovaného Johanna Spillenberga. Na celkovém působení vnitřní výzdoby kostela se nemalou měrou podíleli i sochaři Josef Winterhalter, Jiří Antonín Heinz a Michael Zürn.

Tento monumentální chrám byl v květnu 1995 povýšen papežem Janem Pavlem II. na baziliku minor.


Mimo sezónu: Petr Bernard Slaboch, tel.: 777 742 177

Co hledáte?