Hlavní strana Osobnosti

Ludwig Wittgenstein

Ludwig Wittgenstein

Ludwig Josef Johann Wittgenstein (26. 4. 1889 Vídeň – 29. 4. 1951 Cambridge) byl jedním z nejvlivnějších filosofů 20. století. Bývá spojován především s analytickou filosofií a filosofií jazyka.

Ludwig Josef Johann Wittgenstein se narodil 26. dubna 1889 ve Vídni jako nejmladší z osmi dětí. Jeho rodina byla velice bohatá, otec Karl Wittgenstein patřil k nejúspěšnějším podnikatelům Rakouska–Uherska. Po absolvování školy v Linci studoval Ludwig strojírenství v Berlíně, jeho zájem se časem rozšířil na matematiku, logiku a filosofické základy matematiky.

Po vypuknutí 1. světové války se hlásí do rakouské armády jako dobrovolník a v jejím průběhu získává na východní frontě několik medailí za statečnost. V roce 1916 strávil jako voják Wittgenstein několik měsíců v Olomouci a pracoval zde na svém filozofickém díle Tractatus.

Po válce pokračuje v bádání a roku 1922 vydává Logisch-philosophische Abhandlung (později známé jako Tractatus Logico-Philosophicus), jediné dílo, které vyšlo za jeho života. V něm, podle svého názoru vyřešil všechny problémy filozofie a stahuje se do ústraní. V roce 1929 přichází do Cambridge na Trinity College, kde se vrací k filozofické práci a učí. Roku 1939 se tamtéž stává profesorem. Během 2. světové války pracuje v nemocnici a jako technický pracovník v New Castlu, po jejím ukončení se vrací na univerzitu. Od roku 1947 rezignuje na akademickou činnost a plně se věnuje psaní. Do roku 1949 vzniká většina jeho materiálu později vydaného jako Philosophische Untersuchungen (Philosophical Investigations), dílo pokládané za Wittgensteinovu nejzávažnější práci. Posledních pár let tráví usilovnou prací ve Vídni, Oxfordu a v Cambridge, kde v dubnu 1951 umírá na rakovinu.

Věda

Co hledáte?