Hlavní strana Kalendář akcí

Pauser: Call-To-Action

Pauser: Call-To-Action

Galerie Caesar

05. 09. 2023, 18:00 - 29. 09. 2023, 19:00

Základní informace

VERNISÁŽ VÝSTAVY: 5. 9. 2023 V 18:00


Call to Action (CTA) je marketingový odkaz na část obsahu, například obrázek, tlačítko nebo text, který má uživatele vyzvat k provedení určité akce. Tyto odkazy mají navést diváka k rychlému rozhodnutí a dnešní svět je jimi protkán.


Na Pauserově výstavě v Galerii Caesar je umělec stavěn do role takovéhoto pokušitele. Tvůrce vyzývá diváka k akci – od samotné návštěvy galerie, přes požadavek k účasti ve světě rozšířené reality, až po prvek obchodu.


Diváci jsou pobízeni k zapojení se do jistého sledu událostí a momentů obklopující výstavu a výstavní prostor se tak stává dějištěm střetu dvou smýšlení, které v podstatě fungují jako dvojice protikladů. Analogicky tak koncept výstavy kopíruje jeden z nejsilnějších momentů v Pauserově tvorbě, a to využívání opozičně zavedených pojmů.

Co hledáte?