Olomouc na špici žebříčku Lonely Planet!Třetí rok, třetí skvělá vizitka prestižního světového průvodce. Lonely Planet sestavil nový žebříček nejkrásnějších, leč málo známých turistických destinací. Na prvním místě se neumístily horké prameny Islandu, skály Gibraltaru, Odysseova Ithaka či město Lucemburk, ale historické centrum Olomouce!

Miniprůvodce Tajná Evropa představuje turistům padesátku míst z různých koutů Evropy. „Olomouc je turistickou obdobou osobité restaurace, která je vaším malým osobním tajemstvím. Hlavní náměstí patří mezi nejvíce okouzlující v zemi, obklopeno historickými budovami a ozdobeno Sloupem Nejsvětější Trojice pod ochranou UNESCO. V ulicích centra jsou roztroušeny překrásné kostely, z nichž mnohé hostily vzrušující historii. Prozkoumejte základy starobylého olomouckého hradu v Arcidiecézním muzeu, které musíte vidět, a poté se vydejte do jedné z mnoha hospůdek či minipivovarů,“ láká největší světový vydavatel průvodců. Už před dvěma lety přitom totéž vydavatelství ocenilo Olomouc zařazením do žebříčku deseti nejkrásnějších skrytých pokladů Evropy a vloni pak znovu jako součást doporučené destinace Morava.

„Je to krásné a pro nás současně překvapivé. Lonely Planet je mezi turistickými průvodci něco jako Michelin v gastronomii, vnímám to jako vítězství v turistické olympiádě,“ reagoval na první zprávy o vyznamenání Olomouce primátor Martin Major. „Velice mě těší, že odborní redaktoři tohoto nakladatelství skutečně oceňují krásu našeho města, jeho malebnou atmosféru a jedinečnost. Olomouc je zaujala mimo jiné tím, že nabízí stejné architektonické skvosty jako Praha, ovšem bez nutnosti prodírat se davy turistů. To je určitá komparativní výhoda našeho města, i když po opakovaných pochvalách od nejčtenějšího průvodce možná jen dočasná,“ uvedl primátor Major s úsměvem. „Věřím, že se takto podaří představit naše krásné město dalším a dalším turistům,“ dodal náměstek primátora Jan Holpuch. „Myslím si, že označení jako skrytý poklad či neobjevené místo dodají Olomouci ještě silnější punc atraktivity a vzbudí u potenciálních návštěvníků větší zájem.“

Olomouc se snaží o kvalitní systematickou propagaci svých krás už léta a v poslední době tato snaha sklízí hmatatelné plody. Statistiky i prostý pohled do ulic v centru města potvrzují, že turistů v Olomouci opravdu přibývá, město je už součástí nabídek cestovních kanceláří, například na jednodenní výlety z Prahy, či jako součást trasy Vídeň–Krakov. „Určitě pomohla větší propagace ve spolupráci s agenturou CzechTourism, která Olomouci věnuje více prostoru než dříve,“ říká Karin Vykydalová, vedoucí oddělení cestovního ruchu. „Pochvaly od Lonely Planet samozřejmě pomohou, ideálně to funguje tak, že na základě těchto doporučení sem návštěvník přijede, je spokojen a doma pak Olomouc doporučí svým známým,“ dodává Dušan Gavenda ze stejného oddělení. Průvodce Lonely Planet Secret Europe je v elektronické podobě zdarma ke stažení na www.lonelyplanet.com/secret-europe.

Titulní stránka / Památky - Židovské památky /  Židovské památky v Olomouci / cs ^
 

Informační centrum

Informační centrum

i Horní náměstí
podloubí radnice
779 11 Olomouc

Otevřeno: denně 9:00–19:00
tel.: (+420) 585 513 385, 392
E-mail:

 

Mapa

Mapa města
 

Olomouc region Card

Olomouc Region Card

Olomouc region Card je turistická slevová karta, díky které můžete při návštěvě Olomouce výrazně ušetřit. Jejím zakoupením si zajistíte zlevněné či zcela volné vstupné.

 
Čt 09. 02.

-6°C
jasno

Židovské památky

Židovské památky v Olomouci

Kameny zmizelých

Kameny zmizelých (Stolpersteine)

Německý umělec Gunter Demnig přišel s ideou Stolpersteine v roce 1993/94 a v roce 1995 umístil první kameny v ulicích Kolína nad Rýnem, následoval Berlín a další německá města. Do roku 2012 bylo položeno přes 30 tisíc kamenů ve stovkách evropských měst. Smysl projektu spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za 2. světové války. Stolpersteine jsou paměťní kameny, připomínající oběti holokaustu, které se pokládají před dům, z něhož byl dotyčný člověk nacisty deportován do koncentračního tábora a tam zavražděn. Každá kostka je z betonu, má rozměr 10 x 10 x 10 cm a mosaznou tabulku na jedné ze stran, nesoucí nápis. Kostky se ve veřejném prostoru stávají stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.
Položení kamenů v Olomouci finančně podporuje Statutární město Olomouc a Olomoucký kraj. Kameny se pokládají jednou ročně.

Olomouc, důležité historické sídlo, od 14. do 17. století hlavní město Moravy, dnes pulzující centrum oblasti Hané, má rovněž své pohnuté dějiny židovské pospolitosti. Předpokládáme zde jedno z nejstarších židovských osídlení v naší zemi.

Hodnověrných historických zpráv je však poskrovnu, aby nám poskytly souvislý obraz. Jednou z původních podhradních osad - ještě z doby před lokací města byla, vedle osad u sv. Michala, sv. Blažeje a sv. Mořice, též osada židovská, kterou podle písemných zmínek a archeologických nálezů třeba situovat na severní svah Michalského vrchu.

Přítomnost židovských obchodníků a kupců předpokládáme minimálně od 11. století. Kolem roku 1140 se o olomoucké židovské čtvrti zmiňuje hebrejský cestovatel Isaak ben Dorbolo (místo nazývá Almijz či Olmijz). V letech 1239–1246 bylo spojením starších osad založeno královské město, jehož břemena měli podle privilegia císaře Rudolfa Habsburského nést s ostatními měšťany též v Olomouci žijící Židé. V roce 1311 slavnostně vítali olomoučtí Židé projíždějícího krále Jana Lucemburského. Z let 1413–1420 se zachoval latinsky psaný tzv. židovský registr čili kniha židovských zápůjček. K r. 1445 známe jménem židovského fojta Mikuláše Apotékáře.

Příznivá léta však zanedlouho skončila: na základě kázání františkánského mnicha Jana Kapistrána vypověděl Židy král Ladislav Pohrobek listinou z 22. července 1454 z Olomouce a Uničova a daroval městu jejich domy, synagogu a hřbitov. Židé museli město opustit do 11. listopadu a zanechat zde své nemovitosti, za to se měšťané králi zavázali platit napříště židovskou daň 40 kop grošů ročně. Vypuzení Židé nalezli útočiště v okolních poddanských městech Prostějově, Tovačově, Přerově, Lipníku nad Bečvou a Úsově a odtud se datuje vznik tamních židovských obcí. Po dlouhá čtyři staletí nesměli potom Židé v královském a navíc později pevnostním městě přebývat. Směli tehdy – jen v určitých dnech – pouze přebývat na předměstích, především zřejmě na předměstí Bělidlech, kde je v letech 1792 až 1861 zmíněna židovská veřejná stravovna a od počátku 19. století soukromá modlitebna.

Teprve revoluční rok 1848 odstranil středověké přežitky a přinesl židovskému obyvatelstvu plná občanská práva, včetně práva volného pobytu. Nastal dynamický proces stěhování židovských obyvatel z okolních městeček do velkých, dosud zapovězených měst za lepšími ekonomickými podmínkami.

Roku 1865 byl založen náboženský spolek, jenž se v roce 1892 proměnil v samostatnou náboženskou obec. V roce 1897 se v Olomouci uskutečnil 1. sionistický sjezd v rakouské říši s pozdravem Theodora Herzla. Účast na společenském, kulturním a politickém životě města dokládá existence četných židovských spolků a dobročinných humanitních nadací. V době l. světové války se město stalo útočištěm stovek židovských uprchlíků z Haliče.

Konec kvetoucí židovské komunitě přinesla tragická léta nacistické okupace. Občané židovského původu, na něž se vztahovaly tzv. norimberské zákony, byli postupně zbavováni veškerých práv a majetku. Pěti transporty bylo deportováno z města a okolí celkem 3 498 obyvatel do Terezína a později do vyhlazovacích táborů na východě. Jejich památka je každoročně na jaře o svátku Jom ha-šoa připomínána tryznou v obřadní síni nového židovského hřbitova v Neředíně.

Židovští občané, kteří přežili hrůzy války, ještě v r. 1945 obnovili náboženskou obec. Po úbytku členů stářím a emigrací se olomoucká komunita stala roku 1962 v intencích nového krajského zřízení pouhým synagogálním sborem v rámci ŽNO Ostrava. Teprve demokratické přeměny společnosti po roce 1989 přinesly oživení kultovního života v Olomouci. 1. dubna 1991 byla znovuobnovena samostatná náboženská obec s oblastní působností pro okresy Olomouc, Šumperk, Jeseník, Bruntál a Přerov.

Mastodon