Hlavní strana Prohlídky města

Stálé expozice na radnici

Stálé expozice na radnici

V budově olomoucké radnice jsou ke zhlédnutí tři stálé expozice.

Expozice orloje

První expozice věnovaná olomouckému orloji se zaměřuje na šestisetletou historii tohoto unikátního stroje času. Návštěvníkům je orloj představen jak z hlediska zajímavé ikonografie a umělecko-řemeslného zpracování, tak jako dobově významné astronomické dílo. Podoba olomouckého orloje je návštěvníkům představena v různých etapách jeho vývoje a doplněna originálními předměty ze staršího stroje, které se tak alespoň symbolicky vracejí do prostor, pro něž byly původně určeny. Expozice je umístěna ve 2. patře radnice (východní křídlo).

Historie olomoucké radnice

Druhá expozice mapuje historii olomoucké radnice od jejího vybudování až po současnost. Radnice je dnes nejvýznačnější památkou olomoucké světské architektury, která i po šesti staletích stále slouží svému původnímu určení. Dodnes je sídlem volené městské samosprávy a jejího úřadu. Expozice je k vidění v 1. patře radnice naproti pracovně primátora (východní křídlo).

Olomouc v proměnách staletí

Nejnovější expozice nazvaná „Olomouc v proměnách staletí“ se věnuje historii města Olomouce. Její jádro tvoří věrné kopie historických listin, které jsou k vidění ve vitrínách v 1. patře v gotické chodbě podél obřadní síně (severní křídlo). Listiny jsou doplněné textovými a obrazovými panely, které dále přibližují vývoj města Olomouce.

Expozice jsou volně přístupné veřejnosti v úředních hodinách magistrátu nebo v rámci prohlídky Olomouc v kostce.

Expozice jsou volně přístupné veřejnosti v úředních hodinách magistrátu nebo v rámci prohlídky Olomouc v kostce.

Expozice vznikly ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Olomouc.

Co hledáte?