Nabalkoně

Univerzitní 3, 779 00, Olomouc

info@nabalkoneolomouc.cz

+420 776 420 174

http://www.nabalkoneolomouc.cz

Základní informace

Nabalkoně se svou osobitou poetikou snaží vyjádřit postoje k současnému světu, reflektovat společnost s přesahem do absurdních a abstraktních rovin bytí. Zpracovávané látky jsou často autorské, nebo dramaturgicky posouvané a výrazně vizuálně stylizované.


Díky svému širokému záběru vytváří platformu pro setkávání, vzájemnou konfrontaci a sebevyjádření kreativních a ambiciózních divadelníků, filmařů i muzikantů, ale také schopných organizátorů, výtvarníků a technicky nadaných lidí.

Co hledáte?