Olomouc at the topThree years, three excellent awards by the world’s prestigious guidebook. Lonely Planet made a list of the most beautiful, yet lesser known tourist destinations. It wasn’t the hot springs of Iceland, Gibraltar Rocks, Odysseus' Ithaca or Luxemburg that ranked in first place but the historical center of Olomouc!

The mini guidebook, Secret Europe, presents tourists with fifty cities from different parts of Europe. The largest, world-renowned guidebook publisher attracts tourists to Olomouc by saying that “in terms of tourism Olomouc can be equated to an authentic restaurant which is your own, small, personal secret. The Main Square is amongst the most enchanting in the country. It is surrounded by historical buildings. It is adorned by the Holy Trinity Column listed as the UNESCO World Cultural and Natural Heritage. Magnificent churches, many of which host an exciting history, are scattered in the streets of the historical center. Explore the foundations of the ancient Olomouc castle in the Archdiocese Museum which is a must-see and then set out to one of the many pubs or mini-breweries”. In 2012, the publisher also awarded Olomouc by ranking it in the top ten most beautiful hidden treasures in Europe. One year later it was once again on the list of the recommended destinations in Moravia. “It’s beautiful as well as surprising for us. Lonely Planet is to tourist guidebooks what Michelin is to gastronomy. I perceive it as a win in the tourist Olympics,” responded Olomouc mayor, Martin Major, when he first heard of the award. “I am very pleased that the professional editor-in-chief of this publication truly appreciates the beauty of our city, its picturesque atmosphere and its uniqueness.

Apart from other things, Olomouc captivated them by the fact that it offers the same architectural treasures as Prague but without the crowds of tourists. It is definitely Olomouc’s advantage in comparison with our capital. However, despite repeated acclaim from the renowned guidebook, it may only be temporary”, mentioned the mayor, Major, with a smile. The deputy mayor, Jan Holpuch added, “I believe that this is an opportunity to introduce our beautiful city to many other tourists.” “I think that being awarded as a hidden treasure or undiscovered city will give Olomouc an even stronger stamp of attractiveness and will evoke more interest in potential visitors.”

Olomouc has been trying to advertise its beauty in a high-quality and systematic way. In the past years, this attempt has proved effective. Statistically as well as simply looking into the streets of the city center confirms that the number of tourists to Olomouc has truly increased. Olomouc is on the list of destinations offered by travel agencies as for example, one-day trips from Prague or as a part of the Vienna – Krakow route. “Greater advertising in cooperation with the agency CzechTourism certainly helped.

This agency gives Olomouc more space than before”, says Karin Vykydalová, head of the tourism department. “Acclaim from Lonely Planet obviously helps. Ideally, a visitor comes here based on the recommendation, is satisfied here and then recommends Olomouc to his friends back home”, adds Dušan Gavenda of the same department. Lonely Planet Secret Europe can be downloaded for free at: www.lonelyplanet.com/secret-europe.

Strona główna / Podstawowe informacje - Historia miasta /  Renesans i humanizm / pl ^
 

Punkt Informacji Miejskiej

Informační centrum

i Górny Rynek (Horní náměstí)
pod arkadami ratusza
CZ-779 11 Olomouc

Godziny otwarcia: czynny codziennie w godz. 9.00-19.00
tel.: (+420) 585 513 385, 392
E-mail:

 

Mapa

Mapa města
 

Olomouc region Card

Olomouc Region Card

Olomouc region Card jest kartą rabatową turystycznej, która pozwala zwiedzić Olomouc znaczne oszczędności. Jego zakup, aby upewnić się wykluczy lub wstęp wolny.

 
Čt 30. 06.

30°C
pochmurnie
Pá 01. 07.

29°C
bezchmurnie

Historia miasta

Renesans i humanizm

Już końcem XV wieku dzięki wzrostowi gospodarczemu i społecznemu Ołomuniec zajmował z powrotem czołowe miejsce wśród miast ziem czeskich. W roku 1522 król Ludwik podarował miastu domy i ludzi na przedgrodziu, ten rok stanowi także początek prawnego scalania terytorium miasta.

Trzy lata później dzięki budowie nowej linii umocnień włączono w obręb miasta dotychczasowe przedmieście Bělidla z klasztorem franciszkanów. Wzrostowi terytorialnemu i gospodarczemu towarzyszył w XVI wieku także dalszy rozkwit kulturalny.

Pierwszym domniemanym propagatorem sztuki renesansowej w Ołomuńcu był bliski Maciejowi Korwinowi administrator diecezji ołomunieckiej w latach 1482–1497 Jan Filipec, biskup varadíński, urodzony w pobliskim Prostějovie. Do prawdziwego rozkwitu renesansu w Ołomuńcu doszło jednak dopiero za biskupa Stanislava Thurzo, który pełnił swoją funkcję w latach 1497–1540. Humanistycznie ukierunkowany biskup, potomek wybitnego węgierskiego rodu szlacheckiego, zasłynął jako organizator i zwolennik ołomunieckiego towarzystwa humanistycznego Sodalitas Maierhofiana, założonego w roku 1502. Do tego kręgu intelektualistów i poetów, którzy byli znanymi postaciami również poza obszarem ziem czeskich, należeli na przykład prepozyt kapituły Augustin Käsenbrod zw. Ołomunieckim, Martin z Jihlavy czy Štěpán Taurinus, w którego dziele z roku 1519 znajduje się pierwsza wzmianka o ołomunieckim zegarze-orloju. Członkami towarzystwa stali się także kolejni biskupowie ołomunieccy: Jan Dubravius i Marek Kuen.

Biskup był gorliwym katolikiem, wkrótce po objęciu przez niego stanowiska zaczął swą działalność w Ołomuńcu otoczony ponurą sławą inkwizytor Heinrich Institoris. Stanislav Thurzo był także inicjatorem budowy całkowicie nowej rezydencji biskupiej we wschodniej części przedgrodzia. Przez cały XVI wiek panował w mieście pełen energii ruch przebudowy. Do nowego stylu życia dostosowywali swoje domy nie tylko mieszczanie, wystawne domy stawiała również szlachta.

Kontrreformacja

Z Ołomuńcem związanych było ponad 20 ważnych rodów szlacheckich, np. Pernštejnowie, Liechtensteinowie, panowie z Boskovic, Ludanic, Žerotína i inni. Za szlachtą nie pozostawała w tyle rada miejska, która w roku 1530 poleciła ozdobić wschodnią fasadę ratusza wspaniałym renesansowym portalem, do którego następnie dołożono schody z loggią. Okres renesansu był jednak również czasem sporów religijnych pomiędzy katolikami a protestantami. Na przykład w roku 1547 za druk „kacerskich“ ksiąg stracono w Ołomuńcu drukarza Jana Olivetskiego, w roku 1553 niekatolicy napadli nawet na klasztor dominikanów. W drugiej połowie XVI wieku wraz z intensywnym rozwojem kontrreformacji wkroczył do miasta (już w roku 1556) zakon jezuitów. Ważnym poplecznikiem zakonu był biskup Vilém Prusinovský, któremu Ołomuniec zawdzięcza założenie drugiego najstarszego uniwersytetu na ziemiach czeskich – akademii jezuickiej. Miało to miejsce w roku 1573.

Kolejny rozdział kontrreformacji miał miejsce za biskupa Stanislava Pavlovskiego (1579–1598), kolejnego budowniczego katedry. Za jego czasów cesarz Rudolf II odnowił biskupom tytuł książęcy, czym jasno dał do zrozumienia świeckiej szlachcie, kto zajmuje na Morawach najważniejsze miejsce po panującym. Poprawiono także herb biskupów ołomunieckich. Potrójne wieże ołomunieckiej katedry, postawione przez biskupa Pavlovskiego, nie przetrwały jednak późniejszej neogotyckiej przebudowy. W okresie przed Białą Górą ośmiotysięczny Ołomuniec ze swoją liczbą 1200 domów był drugim (po Pradze) największym miastem na ziemiach czeskich.

GALERIA