Olomouc at the topThree years, three excellent awards by the world’s prestigious guidebook. Lonely Planet made a list of the most beautiful, yet lesser known tourist destinations. It wasn’t the hot springs of Iceland, Gibraltar Rocks, Odysseus' Ithaca or Luxemburg that ranked in first place but the historical center of Olomouc!

The mini guidebook, Secret Europe, presents tourists with fifty cities from different parts of Europe. The largest, world-renowned guidebook publisher attracts tourists to Olomouc by saying that “in terms of tourism Olomouc can be equated to an authentic restaurant which is your own, small, personal secret. The Main Square is amongst the most enchanting in the country. It is surrounded by historical buildings. It is adorned by the Holy Trinity Column listed as the UNESCO World Cultural and Natural Heritage. Magnificent churches, many of which host an exciting history, are scattered in the streets of the historical center. Explore the foundations of the ancient Olomouc castle in the Archdiocese Museum which is a must-see and then set out to one of the many pubs or mini-breweries”. In 2012, the publisher also awarded Olomouc by ranking it in the top ten most beautiful hidden treasures in Europe. One year later it was once again on the list of the recommended destinations in Moravia. “It’s beautiful as well as surprising for us. Lonely Planet is to tourist guidebooks what Michelin is to gastronomy. I perceive it as a win in the tourist Olympics,” responded Olomouc mayor, Martin Major, when he first heard of the award. “I am very pleased that the professional editor-in-chief of this publication truly appreciates the beauty of our city, its picturesque atmosphere and its uniqueness.

Apart from other things, Olomouc captivated them by the fact that it offers the same architectural treasures as Prague but without the crowds of tourists. It is definitely Olomouc’s advantage in comparison with our capital. However, despite repeated acclaim from the renowned guidebook, it may only be temporary”, mentioned the mayor, Major, with a smile. The deputy mayor, Jan Holpuch added, “I believe that this is an opportunity to introduce our beautiful city to many other tourists.” “I think that being awarded as a hidden treasure or undiscovered city will give Olomouc an even stronger stamp of attractiveness and will evoke more interest in potential visitors.”

Olomouc has been trying to advertise its beauty in a high-quality and systematic way. In the past years, this attempt has proved effective. Statistically as well as simply looking into the streets of the city center confirms that the number of tourists to Olomouc has truly increased. Olomouc is on the list of destinations offered by travel agencies as for example, one-day trips from Prague or as a part of the Vienna – Krakow route. “Greater advertising in cooperation with the agency CzechTourism certainly helped.

This agency gives Olomouc more space than before”, says Karin Vykydalová, head of the tourism department. “Acclaim from Lonely Planet obviously helps. Ideally, a visitor comes here based on the recommendation, is satisfied here and then recommends Olomouc to his friends back home”, adds Dušan Gavenda of the same department. Lonely Planet Secret Europe can be downloaded for free at: www.lonelyplanet.com/secret-europe.

 

Punkt Informacji Miejskiej

Informační centrum

i Górny Rynek (Horní náměstí)
pod arkadami ratusza
CZ-779 11 Olomouc

Godziny otwarcia: czynny codziennie w godz. 9.00-19.00
tel.: (+420) 585 513 385, 392
E-mail:

 

Mapa

Mapa města
 

Olomouc region Card

Olomouc Region Card

Olomouc region Card jest kartą rabatową turystycznej, która pozwala zwiedzić Olomouc znaczne oszczędności. Jego zakup, aby upewnić się wykluczy lub wstęp wolny.

 
Pá 03. 02.

4°C
słabe opady deszczu

Historia miasta

Gotycki Ołomuniec

Nie wiadomo dokładnie, kiedy założono królewskie miasto Ołomuniec, nie zachował się bowiem jego list fundacyjny. Miało to miejsce przypuszczalnie przed rokiem 1246, za panowania króla Wacława I. O stopniowym przyłączaniu okolicznych osad świadczy przybycie zakonów żebraczych.

Po franciszkanach konwentualnych, którzy w zachodniej części przedgrodzia założyli klasztor z kościołem Marii Panny „U św. Franciszka“, w latach 1238–1240 osiedlili się na Michalskim Wzgórzu dominikanie, kolejne były klaryski w sąsiedztwie franciszkanów.

Ostatni z wczesnośredniowiecznych kościołów, wspomniany po raz pierwszy w roku 1287 należący do dominikanek kościół św. Katarzyny, usytuowano aż na południowo-zachodnim skraju miasta. Dzięki zabudowie Górnego i Dolnego Rynku centrum handlowe miasta przesunęło się z przedgrodzia do nowego miasta. W roku 1261 król Przemysł Ottokar II udzielił miastu zezwolenia na budowę domu kupieckiego. Z roku 1267 pochodzi najstarszy znany odcisk pieczęci miejskiej. Motyw szachowanej orlicy w herbie miasta zachował się przez cały okres jego istnienia aż do współczesności.

Ostatni Przemyślidzi

Pierwsza wzmianka o murach obronnych Ołomuńca pochodzi dopiero z roku 1283, ale miasto już wcześniej posiadało umocnienia. Według źródeł już w roku 1253 odparło atak nacierającego wroga. W roku tym doszło pod Ołomuńcem do bitwy pomiędzy czeskim wojskiem margrabiego Przemysła Ottokara II a Połowcami węgierskiego króla Beli. Wojska czeskie bitwę przegrały, ale obcym nie udało się zdobyć miasta.

Szeregi wybitnych ołomunieckich biskupów, polityków i doradców królewskich rozszerzył w roku 1247 Bruno ze Schauenburga, współtwórca polityki państwowej Wacława I i Przemysła Ottokara II. Biskup Bruno w latach 1254 i 1266–1267 wziął udział w obu wyprawach krzyżowych Przemysła do Prus Wschodnich, wspierał również królewskie starania o uzyskanie korony rzymskiej. Na północy Moraw kolonizował rozległe obszary. Z jego czasów pochodzi także herb biskupów ołomunieckich – sześć srebrnych, odwróconych grotów w dwóch rzędach na czerwonym polu. Kolejny pożar katedry w roku 1265 sprawił, że biskup Bruno także zalicza się do jej budowniczych. Podczas przebudowy za czasów Bruna zniknął, z wyjątkiem zachodniej fasady i krypty, romański kształt katedry.

Ołomuniec zapisał się w średniowiecznej historii kraju chyba najwyraźniej z dniem 4 sierpnia 1306. Niestety, niezbyt pozytywnie – tego dnia w siedzibie dziekana ołomunieckiej kapituły zamordowano ostatniego czeskiego króla z rodu Przemyślidów, Wacława III. Ręka nieznanego mordercy nie tylko przerwała marsz królewskich wojsk na Polskę, ale także spowodowała wygaśnięcie po mieczu ważnego rodu czeskich władców.

Luksemburgowie

Okres władzy Luksemburgów stanowił czas rozkwitu Ołomuńca. Przywilej króla Jana Luksemburskiego z roku 1314 nazywał miasto „pierwszym na Morawach“. W roku 1352 stolicą Moraw ustanowił je również margrabia Jan. W rzeczywistości Ołomuniec stale walczył o pierwszeństwo z Brnem, dla dwóch części Moraw prowadzono podwójne tablice ziemskie (zemské desky, zbiory praw), sąd ziemski zasiadał również naprzemiennie w obu miastach. W Ołomuńcu kwitł handel, tak miejscowy, jak i z innymi ośrodkami, rosła liczba okolicznościowych targów, około roku 1340 pojawiają się także pierwsze informacje o cechach rzemieślniczych.

Od roku 1352 miasto rządziło się na prawie magdeburskim, w roku 1378 margrabia Jošt wydał pozwolenie na budowę ratusza. To nie wszystko! Końcem XIV wieku posiadało w Ołomuńcu prawo warzenia i serwowania piwa około 300 warzelni. Nie można pominąć informacji, że w latach 1334–1351 na ołomunieckim stolcu biskupim zasiadał kanclerz królestwa czeskiego i nieślubny syn króla Wacława II, Jan Volek. On także był bliski czeskiemu władcy. Karol IV jeszcze jako margrabia założył z jego inspiracji zamek na szczycie Tepenec niedaleko Ołomuńca, również za jego działalności biskupstwo ołomunieckie wraz z marchią morawską i księstwem opawskim ogłoszono bezpośrednim lennem królestwa czeskiego. Znacząca grupa budowlana biskupa Jana Volka pracowała między innymi nad budową krużganków przy katedrze św. Wacława i nad sklepieniem własnej katedry.

Bastion katolicyzmu

W okresie wojen husyckich Ołomuniec stanowił bastion kościoła rzymskokatolickiego. Już w lipcu 1415 roku doszło w mieście do spalenia dwóch zwolenników husytyzmu – studenta praskiego uniwersytetu i jego towarzysza. Skazani „kacerze“ zawinili publicznym sprzeciwem wobec antyhusyckiego kazania księdza w jednym z ołomunieckich kościołów. Po wybraniu Jana Železnego na biskupa ołomunieckiego w roku 1418 nie ulegało już wątpliwości, że miasto, w odróżnieniu od swej okolicy, stoi po stronie antyhusyckiej. Mimo stale grożącego niebezpieczeństwa Ołomuniec pozostał niezdobyty. W okolicach miasta doszło w roku 1425 do zburzenia klasztoru kartuskiego w Dolanach, a w roku 1432 do uszkodzenia klasztoru Hradisko. Kartuzi przeniesli się następnie do Ołomuńca na przedgrodzie, gdzie swój klasztor zbudował także zakon augustianów. Stagnację gospodarczą częściowo zrekompensowały dalsze targi okolicznościowe i przywilej z roku 1422, w którym Zygmunt Luksemburski zezwolił miastu bić własną monetę. Nawiasem mówiąc, jest to najstarszy zachowany przywilej menniczy na Morawach.

W połowie XV wieku Ołomuniec stał się punktem wyjściowym podróży misyjnych franciszkańskiego wikariusza generalnego i kaznodziei Jana Kapistrana w latach 1451 i 1454. Jego kazania skierowane przeciwko utrakwistom i Żydom trafiły na podatny grunt. W roku 1454 doszło do wypędzenia Żydów ze wszystkich morawskich miast królewskich, a więc i z Ołomuńca. W miejscu ołomunieckiego kazania założono z inicjatywy Kapistrana klasztor franciszkanów bosych. Jak ujawniły niedawne badania archeologiczne, przez setki lat nieświadomi niczego wierzący stąpali w klasztornym kościele po żydowskich nagrobkach, użytych jako materiał budowlany w podłodze.

Kolejnym okresem niepokoju były wojny czesko-węgierskie. W roku 1469 w Ołomuńcu ogłosił się nawet czeskim królem władca Węgier Maciej Korwin. Spory pomiędzy władcami Czech i Węgier zakończył dopiero tzw. pokój ołomuniecki w 1479 roku. W 1469 roku przez niedopatrzenie wojsk węgierskich wybuchł w mieście niszczycielski pożar. Dalsza katastrofa w formie pożaru dotknęła miasto również w roku 1492, kiedy to doszczętnie spłonęła więcej niż jedna trzecia miasta. Ruch budowlany w XV wieku koncentrował się nie tylko na nowo budowanych i odnawianych domach mieszczan i szlachty, oznaczał także postawienie wielu wspaniałych budynków, takich jak ratusz z zegarem czy miejski kościół farny św. Maurycego.

GALERIA

Mastodon