Olomouc at the topThree years, three excellent awards by the world’s prestigious guidebook. Lonely Planet made a list of the most beautiful, yet lesser known tourist destinations. It wasn’t the hot springs of Iceland, Gibraltar Rocks, Odysseus' Ithaca or Luxemburg that ranked in first place but the historical center of Olomouc!

The mini guidebook, Secret Europe, presents tourists with fifty cities from different parts of Europe. The largest, world-renowned guidebook publisher attracts tourists to Olomouc by saying that “in terms of tourism Olomouc can be equated to an authentic restaurant which is your own, small, personal secret. The Main Square is amongst the most enchanting in the country. It is surrounded by historical buildings. It is adorned by the Holy Trinity Column listed as the UNESCO World Cultural and Natural Heritage. Magnificent churches, many of which host an exciting history, are scattered in the streets of the historical center. Explore the foundations of the ancient Olomouc castle in the Archdiocese Museum which is a must-see and then set out to one of the many pubs or mini-breweries”. In 2012, the publisher also awarded Olomouc by ranking it in the top ten most beautiful hidden treasures in Europe. One year later it was once again on the list of the recommended destinations in Moravia. “It’s beautiful as well as surprising for us. Lonely Planet is to tourist guidebooks what Michelin is to gastronomy. I perceive it as a win in the tourist Olympics,” responded Olomouc mayor, Martin Major, when he first heard of the award. “I am very pleased that the professional editor-in-chief of this publication truly appreciates the beauty of our city, its picturesque atmosphere and its uniqueness.

Apart from other things, Olomouc captivated them by the fact that it offers the same architectural treasures as Prague but without the crowds of tourists. It is definitely Olomouc’s advantage in comparison with our capital. However, despite repeated acclaim from the renowned guidebook, it may only be temporary”, mentioned the mayor, Major, with a smile. The deputy mayor, Jan Holpuch added, “I believe that this is an opportunity to introduce our beautiful city to many other tourists.” “I think that being awarded as a hidden treasure or undiscovered city will give Olomouc an even stronger stamp of attractiveness and will evoke more interest in potential visitors.”

Olomouc has been trying to advertise its beauty in a high-quality and systematic way. In the past years, this attempt has proved effective. Statistically as well as simply looking into the streets of the city center confirms that the number of tourists to Olomouc has truly increased. Olomouc is on the list of destinations offered by travel agencies as for example, one-day trips from Prague or as a part of the Vienna – Krakow route. “Greater advertising in cooperation with the agency CzechTourism certainly helped.

This agency gives Olomouc more space than before”, says Karin Vykydalová, head of the tourism department. “Acclaim from Lonely Planet obviously helps. Ideally, a visitor comes here based on the recommendation, is satisfied here and then recommends Olomouc to his friends back home”, adds Dušan Gavenda of the same department. Lonely Planet Secret Europe can be downloaded for free at: www.lonelyplanet.com/secret-europe.

 

Információs központjának

Informační centrum

i Horní náměstí (Felső tér)
podloubí radnice
779 11 Olomouc

Nyitva tartás: naponta 9:00–19:00
tel.: (+420) 585 513 385, 392
E-mail:

 

Térkép

Mapa města
 

Olomouc region Card

Olomouc Region Card

Olomouc region Card egy turisztikai kedvezmény kártyát, amely lehetővé teszi, hogy látogassa meg Olomouc jelentős megtakarításokat. A vásárlásra, hogy biztosan teljesen kedvezményes vagy ingyenes belépés.

 
Pá 27. 01.

-1°C
borús égbolt

A város rövid történelme

Gótikus Olomouc

Azt, hogy mikor volt a királyi városnak, Olomouc alapításának pontos időpontja nem tudjuk. Ugyanis nem maradt fenn az utókornak a város alapítólevele. Ez még valószínűleg az 1246-os évet megelőzően, I. Vencel király uralkodása ideje alatt történhetett. Az elővárosok fokozatos Olomouc városához történő csatolását a kolduló szerzetesi rendek a városban történő megjelenése is bizonyítja.

A minorita rend letelepedését követően, akik a „Předhradí” elővár nyugati részén megalapították a Szűz Mária templomot és az „U sv. Františka” kolostort, az 1238-1240 –es évek közt a Mihály dombon a dominikánus rendiek, majd a minoriták szomszédságában a klarisszák telepednek le.

A korai középkor kolostorai közé tartozik a dominikánus apácák kolostora a Szent Kapatin kolostor, amelyről az első említés már 1287-ből való, és amely a város dél-nyugati részén található. A Felső és Alsó piactér beépítése következtében a város üzleti központja az új városba került át. 1261-ben II. Přemysl Ottokár király engedélyezte a kereskedők házának építését. A város legrégebbi ismert pecsétje 1267-ből származik. A város jelképében látható kockás sas motívum a város létezésétől kezdve egészen a mai napig megőrződött.

A Přemysl- dinasztia utolsó tagjai

Olomouc város erődítményeiről az első említés az 1283-as évből való, de a városnak már ez előtt is volt védelmet nyújtó fala. A meglévő források alapján a város 1253-ban ellenállt a betolakodók támadásának. Ebben az évben ütköztek meg Olomoucnál II. Přemysl Otokár és Béla magyar király kumán csapatai. A cseh csapatok vereséget szenvedtek, de a várost az ellenségnek nem sikerült elfoglalnia.

A városban tevékenykedő és befolyással bíró olomouci püspökök, politikusok, királyi tanácsadók sorát 1247-ben Bruno von Schauenburg, aki I.Vencel és II. Přemysl Otokár cseh királyok állampolitikájának volt az társalkotója. Bruno püspök 1254-ben, majd 1266-1267-ben részt vett a Kelet-Porosz keresztes háborúban és a királyt támogatta a német-római császári korona megszerzésében. Morvaország északi részén jelentős területeket kolonizált. Az ő korából származik olomouci püspökeinek jelképe is – piros mezőben két sorban hat ezüst színű fordított tüske. A katedrális 1265-ös tűzvésze az okozója annak, hogy Bruno püspök beállt a katedrálist építők sorába. Az átépítés során, a kriptán és a nyugati oldal homlokzatán kívül, a katedrális elvesztette az eredeti román kori stílusát.

Az 1306. augusztus 4-ei dátummal Olomouc talán a legjelentősebben írta be nevét az állam középkori történelmébe. Sajnos ez szomorú esemény volt – ezen a napon gyilkolták meg a olomouci dékán székhelyén a cseh Přemysl-házhoz tartozó utolsó cseh királyt III.Vencel. Az ismeretlen gyilkos keze nemcsak a király lengyelországi hadjáratát hiúsította meg, de kihalt az uralkodó cseh Přemysl-dinaszia férfi ága.

Luxemburgi- ház uralkodása

A Luxemburgi-ház uralkodásának idején Olomouc városa felvirágzásnak indult. Luxemburgi János király uralkodása alatt, 1314-ben , a város megkapta a „első Morvaországban” címet. 1352 –ben a várost Morvaország fővárosaként emlegeti János őrgróf is. Az igazság viszont az, hogy a Morvaország fővárosa címért Olomouc mindig Brünnel (Brno) versenyezett. Morvaország két része részére két tartományi táblajegyzék volt vezetve, ugyanígy a tartományi bíróság a két városban váltakozva ülésezett. A városban viszont virágzott a kül- és a hazai kereskedelem, gyarapodott a vásárok száma, 1340 körül megjelennek az első hírek a város iparosai által létrehozott céh rendek megjelenéséről.

Az 1352-es évtől a város a magdeburgi jogrend alapján működik, 1378-ban Jošt őrgróf engedélyezi a Városháza építését. És mi több! A 14.század végén Olomocban 300 körül volt azoknak a sörfőzdéknek a száma, ahol engedélyezve volt a sörfőzés és csapolás. Nem lehet nem megemlíteni azt a tényt, hogy 1334 – 1351 közti években az olomouci püspöki hivatalt a cseh uralkodó IV. Károly rokona, a Cseh Királyság kancellárja, Jan Volek töltötte be. IV. Károly, még mit őrgróf, az ő indíttatására Olomouctól nem messze a Tepenec helyen várat építet. Az ő tevékenységének köszönhetően az olomouci püspökség, együtt a morva őrgrófsággal és a opavai hercegséggel, a cseh Királyság közvetlen hőbérbirtoka volt. Jan Volek püspök, egyebek közt részt vett a Szent Vencel katedrális ámbitusának és a katedrális boltozatának építésében.

Katolikusok bástyája

A huszita háborúk idejében Olomouc a római katolikus vallás bástyája volt. Már 1415 júliusában a huszita eszmék két követőjét máglyára vetették – egy prágai egyetemistát és társát. A két ismeretlen elítélt „eretneknek” bűne az volt, hogy nyilvánosan ellenszegültek a templomban pap huszita ellenes prédikációjának. Jan Železný 1418 évi olomouci püspökké választását követően nem volt kétségbe vonható, hogy a város ellentétben más vidékekkel, a huszita ellenes oldalon van. Az állandó veszélyek fenyegetése ellenére a város elfoglalására nem került sor. A város közelében 1425-ben feldúlták a Dolany-ban lévő kartuzián kolostort, valamint 1432-ben a Hradisko kolostort. A kartuzián rendek ezt követően Olomouc Předhradí részébe telepedtek le, ahol az Ágoston-rendi szerzetesek is felépítik kolostorukat. A város gazdasági stagnálását részben kompenzálta a még több vásár megtartására kiadott engedély, valamint 1422-ben Luxemburgi Zsigmond a városnak engedélyezte a pénzverést. Ez Morvaország területén a legrégibb fennmaradt városi pénzverés privilégiuma.

A 15. század közepétől Olomouc volt a minorita főhelynökének és lelkészének Jan Kapisztránnak az 1451-es és 1454-es misszionárius útjainak kiinduló támaszpontja. A zsidó felekezet ellen intézett szónoklatai itt termőtalajra találtak. 1454-ben az összes morvaországi királyi városból, így Olomoucból is, kiűzik a zsidókat. Az olomouci prédikációk színhelyén a Kapisztrán kezdeményezésére került megalapításra a ferences- „bosák” kolostort . Az utóbbi időkben végzett archeológiai kutatások fedezték fel, hogy a kolostorban a hívők hosszú évszázadokon keresztül, tudatukon kívül, a zsidó felekezet temetkezési helyéről származó a padlózatba beépített sírköveken jártak.

A következő nyugtalan időszak a cseh – magyar háborús idők voltak. Olomoucban 1469 –ben választották cseh királlyá Korvin Mátyás magyar királyt. A cseh és a magyar királyok közti vitának 1479-ben az ún. olomouci békeszerződés vetett véget. A magyar katonák gondatlanságából 1469-ben a várost egy tűzvész pusztította. A következő hatalmas tűzvész 1492-ben volt, amely során a város épületeinek több mint egyharmada leégett. A 15. századi építkezések nemcsak a nemesség és polgárság házainak újjáépítését jelentette, hanem ekkor épült egy sor jelenős városi épület is, mint pl. a városháza az óraművel vagy a városi Szent Móric templomban.

KÉPGALÉRIA

Mastodon