Olomouc at the topThree years, three excellent awards by the world’s prestigious guidebook. Lonely Planet made a list of the most beautiful, yet lesser known tourist destinations. It wasn’t the hot springs of Iceland, Gibraltar Rocks, Odysseus' Ithaca or Luxemburg that ranked in first place but the historical center of Olomouc!

The mini guidebook, Secret Europe, presents tourists with fifty cities from different parts of Europe. The largest, world-renowned guidebook publisher attracts tourists to Olomouc by saying that “in terms of tourism Olomouc can be equated to an authentic restaurant which is your own, small, personal secret. The Main Square is amongst the most enchanting in the country. It is surrounded by historical buildings. It is adorned by the Holy Trinity Column listed as the UNESCO World Cultural and Natural Heritage. Magnificent churches, many of which host an exciting history, are scattered in the streets of the historical center. Explore the foundations of the ancient Olomouc castle in the Archdiocese Museum which is a must-see and then set out to one of the many pubs or mini-breweries”. In 2012, the publisher also awarded Olomouc by ranking it in the top ten most beautiful hidden treasures in Europe. One year later it was once again on the list of the recommended destinations in Moravia. “It’s beautiful as well as surprising for us. Lonely Planet is to tourist guidebooks what Michelin is to gastronomy. I perceive it as a win in the tourist Olympics,” responded Olomouc mayor, Martin Major, when he first heard of the award. “I am very pleased that the professional editor-in-chief of this publication truly appreciates the beauty of our city, its picturesque atmosphere and its uniqueness.

Apart from other things, Olomouc captivated them by the fact that it offers the same architectural treasures as Prague but without the crowds of tourists. It is definitely Olomouc’s advantage in comparison with our capital. However, despite repeated acclaim from the renowned guidebook, it may only be temporary”, mentioned the mayor, Major, with a smile. The deputy mayor, Jan Holpuch added, “I believe that this is an opportunity to introduce our beautiful city to many other tourists.” “I think that being awarded as a hidden treasure or undiscovered city will give Olomouc an even stronger stamp of attractiveness and will evoke more interest in potential visitors.”

Olomouc has been trying to advertise its beauty in a high-quality and systematic way. In the past years, this attempt has proved effective. Statistically as well as simply looking into the streets of the city center confirms that the number of tourists to Olomouc has truly increased. Olomouc is on the list of destinations offered by travel agencies as for example, one-day trips from Prague or as a part of the Vienna – Krakow route. “Greater advertising in cooperation with the agency CzechTourism certainly helped.

This agency gives Olomouc more space than before”, says Karin Vykydalová, head of the tourism department. “Acclaim from Lonely Planet obviously helps. Ideally, a visitor comes here based on the recommendation, is satisfied here and then recommends Olomouc to his friends back home”, adds Dušan Gavenda of the same department. Lonely Planet Secret Europe can be downloaded for free at: www.lonelyplanet.com/secret-europe.

 

Információs központjának

Informační centrum

i Horní náměstí (Felső tér)
podloubí radnice
779 11 Olomouc

Nyitva tartás: naponta 9:00–19:00
tel.: (+420) 585 513 385, 392
E-mail:

 

Térkép

Mapa města
 

Olomouc region Card

Olomouc Region Card

Olomouc region Card egy turisztikai kedvezmény kártyát, amely lehetővé teszi, hogy látogassa meg Olomouc jelentős megtakarításokat. A vásárlásra, hogy biztosan teljesen kedvezményes vagy ingyenes belépés.

 
Pá 27. 01.

-2°C
borús égbolt

A város rövid történelme

A város bukása és felvirágzása a barok korszakában

Olomouc város életét nagyban befolyásolta a harmincéves háború. Viszont azok az események, melyek a 17. században megelőzték ezt a háborút sem voltak örömteliek. A püspöki széken Stanislav Pavlovskýt követő František Dietrichstein bíboros (1599-1636) érdeme a város több jelenős épületének felépítése.

Az ő által 1616-1618- közt épülő katedrális presbitériuma a Cseh Királyság országrészeiben a barok stílusú építészet kezdeti alkotásaihoz tartozik. Ugyanezen püspök jelentős hozzájárulásával szüntették meg az összes morvaországi királyi városban, így Olomoucban is, a vallásszabadságot. A nem katolikus képviselők a városi tanácsba a rendek támogatásával, egy rövid időre, 1619-ben térhettek vissza.

1620 februárjában az olomouci nemesség a morva rendekkel együtt a „téli királyt” V. Pfalzi Frigyest üdvözölték. Ebben az időben a városban a holešovi Sankander János pap ellen eljárás volt folyamatban. A lelkészt hazaárulással, a lengyel katonasággal való szövetkezéssel vádolták, kik ebben az időben Ferdinánd császárt segítve Morvaországba vonultak. Sarkander János az ellene hozott vádakat még a kínpadon is tagadta, a kínzások következtében 1620. március 17-én elhunyt. Sok évvel halála után, 1993-ban, Sarkander Jánost pápa II. János Pál szentté avatta. A szentté avatási ünnepség, két évvel később, Olomoucban volt.

Harmicéves háború

A cseh és a morva rendek a Fehérhegyi (Bílá Hora) csatában elszenvedett vereségét követően az események felgyorsultak. Már 1621. január 11-én z ellenállást nem tanúsító Olomoucot a császári csapatok elfoglalják. Ezt követően, rövid időn belül a városi tanácsot a császárhoz hűséges katolikusok foglalják el. Még ebben az évben a város elfoglalására sikertelen kísérletet tesz a krnovi őrgróf Jan Jiří. A város bevehetetlenségének legendáját 1642-ben a Lennart Torsten generális által vezetett svéd csapatok négynapos támadásának sikere megcáfolta. A város gyors feladásának oka valószínűleg nemcsak a császári seregek segítségére hiábavaló várakozás, hanem a város erődíményeinek rossz állapota is okozta. Az elfoglalást követően a svéd seregek erőteljesen Olomouc város erődítményeinek megerősítésével foglalatoskodott. A háborúkkal próbára tett Olomouc még 1642 – 1644 közt a császári csapatok támadásainak több sikertelen próbálkozásait élte át. A svédeknek Olomoucban nagyon megtetszett, és nyolc évet voltak itt. A várost csak 1650-ben, a hadisarc kifizetését követően hagyták el.

A svéd csapatok elhagyása utánni állapotokat Jan Jankovský ze Sudnic császári biztos nagy pontossággal így írja le: „ Olomoucban a svédek bevonulása előtt 700 polgári, nemesi és egyházi épület volt; jelenleg a 77 fennmaradt nemesi és egyházi létesítményből csak 23 alkalmas lakhatásra, 18 teljesen tönkrement és 36 összedőlt. A 623 polgári épületből 145 lakott, 242 félig tönkrement, 236 összedőlt. 1640-ben a város lakosságának száma 30 000 volt, a jelenlegi létszám 1675-től nem nagyobb.“

Ezek alapján a hajdáni büszke királyi város sorsa egy hajszálon múlott. Raimund Montecuccoli császári hadvezér a város teljes lerombolását javasolta a császárnak. Szerencsére ez a tanács nem lett elfogadva. Talán a város büszke polgárainak és nemeseinek, talán a város folyamatos kulturális életének, talán ezen és még más tényezők együttes hatásának köszönhetően sikerült Olomouc városának a feltámadása.

A város barokk-kori felvirágzása

A város néhány tíz év leforgása alatt újból széppé változott. Ebben nagy szerepe volt Liechteinsteini – Castelcorni II. Károly művészetkedvelő olomouci püspöknek, aki a város felépítésére olasz építészeket bízott meg, kik a bécsi udvar számára is dolgoztak. A püspök Olomoucba egy sor szobrászt, festőt és kőműves mestert is hozatott. A nagy tudású mesterek és művészek a olomouci különböző rendekbe tartozó szerzetesek részére is dolgoztak.

1655-től, mikor is III. Ferdinánd császár Olomoucot erődítmény várossá hirdeti ki, elejét veszi a város új barokk-stílusú erdődítményeinek építése. Az erődítményrendszer építését Mária Terézia uralkodása idejében, az 1742 – 1756-os években végzett építkezések után fejezték be. Az erődközponttá a véderejét csak egyszer kényszerült bemutatni, mégpedig 1758-as évben. Ekkor a város sikeresen ált ellen a porosz csapatok támadásának, amely sikerhez Laudon tábornok is hozzájárult. Ettől az időtől kezdve már semmilyen hadsereg nem fecsérelte idejét Olomouc elfoglalásának szándékával. Az 1758 évi győzelem nagy dicsőségnek örvendett – a császárnő a város címerét még ebben az évben módosította, és az erődítmény parancsnokát császári tábornaggyá léptette elő. Majd 1762-ben jóváhagyta a királyi főváros cím viselésének kiváltságát.

Az egész 18. század a történelmi eseményekben bővelkedett. A sebeken kívül, melyet Olomouc az 1709-es tűzvész, vagy az 1713-1715-ben pusztító pestisjárvány során kapott, jobb kimenetelű események színhelye volt. Például 1746-ban alapította meg Olomoucban báró Jozef Petráš az Osztrák-Magyar Monarchia első tudós társaságot, melynek neve „Societas incognitorum“ volt. A városban 1770-ben állandó színházat hoztak létre. Nagy jelentőséggel bít az 1777-es év, amikor az olomouci püspökséget érsekséggé emelik fel. A tizenegy éves Wolfgang Amadeus Mozart Olomoucban tartózkodásának idején 1767-ben komponálja a VI. F-dur szimfóniáját. Ennél jóval kellemetlenebbül töltötte idejét a városban J. P. Lafayetta tábornok, aki 1794-1797- es éveket a városi kazamaták foglya volt.

KÉPGALÉRIA

Mastodon