Hlavní strana Kalendář akcí

English by speaking XIII.

English by speaking XIII.

Kafec ve Vile Primavesi

10. 10. 2023, 18:00 - 19:15

Základní informace

Zvu tě na English by speaking XIII. – anglický konverzační klub. Náplní je anglická konverzace na určité téma.


TÉMA TOHOTO TÝDNE: Charity & Volunteering.

Popis tématu: Charity a dobrovolnictví je zde s námi již dlouhou dobu. Jaký je účel charity? Jaké formy charity a dobrovolnictví existují? Co z toho dobrovolníci, organizace a příjemci mají? Je lepší pomoci jednotlivci na ulici nebo poslat peníze charitě? Charity a nevládní organizace jsou známé tím, že zneužívají přidělené peníze a dotace a při dotazu na toto téma mlží. Mělo by zde být více kontroly nad nevládními neziskovými organizacemi? Negativní a pozitivní dopady charit a dobrovolnictví. Firmy, filantropie a vyhýbání se daním. Jsou firmy skutečné altruistické? Pomoc v zahraničí a šíření evropských hodnot mimo Evropu. Je to vždycky dobré nebo se jedná o novodobé křesťanské misionáře? Na stole je položena zavařovačka (sklenice) s otázkami. Účastníci se střídají ve vytahování otázek ze sklenice. Každou otázku společně prodiskutujeme. Ve sklenici bude okolo 15-25 otázek na výběr. V rámci konverzační skupiny je jeden člověk, který diskuzi vede a radí ohledně anglické slovní zásoby a gramatiky, pokud je potřeba.


ČASOVÝ HARMONOGRAM UDÁLOSTI

1) 18:00 – 18:15 – Ice-breaking cvičení,

2) 18:15 – 19:15 – Řízená diskuze na dané téma,

3) Po 19:15 – Konec oficiální části.


Můžeš zůstat a dále konverzovat a spřátelit se s ostatními. Kavárna zavírá ve 20:00.

Těším se na tvou účast. Přijď sdílet své názory a prodiskutovat aktuální téma.

CO: Jedna hodina anglické konverzace na určité téma.

KDY: 10. 10. 2023, ÚTERÝ, 18:00 – 19:15

KDE: KAFEC ve Vile Primavesi, Univerzitní 224, Olomouc

Fb skupina: https://www.facebook.com/groups/englishbyspeaking

Pokud máš nějaké otázky napiš na: BSobek@email.cz


 


We’re inviting you to English by speaking XIII. – Conversation club. The event is about speaking English on a specific topic.

TOPIC OF THE WEEK: Charity & Volunteering.

Topic description: Charitable movements and volunteering has been around us for a long time. What is the purpose of charitable endeavours? What forms of charity and volunteering exist and how volunteers, organizations and recipients benefit from them? Is it better to help to an individual on the street or to send a small amount of money to the charity? Charities are known to misuse funds and are usually very hazy about it. Shall there be more control over the way they spend money? Negative effects of charities and their benefits. Companies, philanthropy and tax evasion. Are companies really altruistic? Helping abroad and sharing EU values in non-EU countries. Is it always good or is it new-age Christian missionaries? There is a jar full of questions on the table. Attendees take turns in picking up questions from the jar. We’ll discuss each question together. There are around 15-25 questions in the jar to pick from. There is one person in the group leading the discussion and advising on English vocabulary and grammar if necessary. Each attendee gets enough time to speak freely.


TIMELINE OF THE EVENT:

1) 18:00 – 18:15 – Ice-breaking exercise,

2) 18:15 – 19:15 – Guided topic discussion,

3) After 19:15 – the end of the official part.


You can stay and talk about whatever you want to and befriend others. The café closes down at 20:00. I look forward to seeing you. Come over to share your ideas, opinions and discuss the topic.

WHAT: One hour of an English conversation in a small group on a specific topic.

WHEN: 10. 10. 2023, TUESDAY, 18:00 – 19:15

WHERE: KAFEC ve Vile Primavesi, Univerzitni 224, Olomouc

Support group: https://www.facebook.com/groups/englishbyspeaking

If you have any questions, feel free to write at: BSobek@email.cz

Co hledáte?